603167-protection-guard-skyddsvaktÅret som gått har verkligen kantats av militär närvaro. Till exempel så har vi fått ökad beredskap på Gotland, flygplansinsatser på nära håll och nu senast har vi haft ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Men försvarmakten gör även mycket annat för vårt land som vi inte ser i medierna, men vad?

De senaste veckorna har Försvarsmakten verkligen legat under luppen då svenskt vatten misstänks ha blivit kränkt av en ubåt som tittat fram i Stockholms skärgård och mängder av tidningar har rapporterat om händelsen. Bland annat stod att läsa i tidningen SvD om hur försvarets pressman höll presskonferens där man bekräftade uppgifterna om detta främmande objekt under ytan och att dessa uppgifter kommer från en högt trovärdig källa. Men svenska Försvarsmakten ägnar sig inte bara åt ubåtsjakter, utan har även flera andra arbetsområden

Detta arbetar Sveriges Försvarsmakt främst med:

  • Sjukvård – utbildar sjukvårdspersonal både för fält och för hemmaplan
  • Nationella insatser – bistår samhället i kriser som allmänheten själva inte kan hantera
  • Internationella insatser – skickar fredsbevarande styrkor utomlands för att bistå exempelvis FN i deras fredsarbete

När hjälper militären till?

När man tala om nationella insatser kan det vara svårt att avgöra när och om militären ska ingripa överhuvudtaget. Rent konkret kan man kort sagt säga att militären ska bistå samhället vi naturkatastrofer så som bränder, översvämningar eller stormar, men just vart gränsen går för att kalla något en naturkatastrof är något vag. Det hela handlar om en avvägning om hur många människors liv som påverkas av naturfenomenet, så en lokal översvämning är ofta något som inte prioriteras. Men problematiken i bedömningen kommer vid specifika situationer. Till exempel har man i dagarna skrivit om den enorma mängd Asbest* som kommer att frigöras i naturen när miljonprojektets byggnader ämnas rivas och byggas om, och i och med att detta kommer att påverka tusentals personer så kan det innebära att Försvarsmakten måste rycka in och bistå med materiel och skyddsutrustning. Dock är det vanligen mer än så som krävs, just som händelser som inte orsakats av människan så som katastrofer, men om militären kan göra en insats som kommer att hjälpa så kommer de inte att tveka.

*Här kan du läsa mer om vad vi tidigare skrivit om asbest och varför det är farligt.