Att få personlig assistans när man har vissa svårigheter att klara av att leva ett normalt liv borde vara en självklarhet, men tyvärr är det rekordmånga som får avslag på sina ansökningar – något som gjort att det är svårare än någonsin att få hjälp.

Enligt lag harForäldraportalen hålla hand vissa funktionshindrade rätt till stöd och service, men denna service är i dagsläget mycket svår att få, i alla fall om man vill ha hjälp från myndigheterna att finansiera sitt stöd. Det är något som Intressegruppen för Assistansberättigade har uppmärksammat och är oroade över. För visst går det att skaffa sig personlig assistans från den privata sektorn som är precis lika bra eller om än något bättre såsom via http://assistanskompaniet.se/, men vad som är problemet är att vissa som behöver stöd inte får det trots att lagen är tydlig i frågan. I en intervju med Sveriges Radio berättar Sophie Karlsson på Intressegruppen för Assistansberättigade om hur det idag är allt fler som får avslag på sina ansökningar än vad det är som får ja, och de som beslutar om detta är kommunerna och myndigheten Försäkringskassan. Men såhär har det inte alltid varit. När man ser till när lagen var ny på 1990-talet var det flest ja till assistans som gavs, men nu är det flest nej och enligt färska siffror var det som svårast att få personlig assistans i fjol. Hela 70 procent av de som sökte fick avslag och detta gällde de personer som ej tidigare haft assistans. och någon som känt av konsekvenserna av detta är Robert Mansoor som SVT berättade om redan i fjol. Hans situation sedan dess är i princip oförändrad då han fortfarande nekats stöd och assistans, och som ensamstående förälder till sin autistiske son går han på knäna. Visst sonen får gå i särskola, men det är Robert som har fulla ansvaret på fritiden och det är nu han behöver hjälp. Hjälp som han gång på gång inte fått då han sitter i en rävsax mellan Försäkringskassans riktlinjer som ger honom rätt till assistans och kommunen som bär ansvar för hans son men som inte tillämpar Försäkringskassans riktlinjer och därför är läget i stiltje – så det är inte konstigt att Intressegruppen för Assistansberättigade är oroade för hur läget ser ut idag.