Alla kommer vi någon gång att dö. Men döden är ofta närmare för dem som är i aktiv militärtjänst, vilket kan vara jobbigt för dennes anhöriga – därför är det viktigt för en militär att faktiskt se till att ha sina önskemål klara ifall det värsta skulle inträffa.

”Om någon som tillhör den militära personalen förolyckas under tjänsteutövning, skall han eller hon begravas genom militär begravning. Sådan begravning får utföras också i andra fall enligt Försvarsmaktens bestämmande. Militärbegravning skall inte äga rum mot de anhörigas önskan.” säger Sverige rikes lag om begravning för militärer.

kors andar religionSom citatet ovan avslöjar har alla som tjänar i svensk militär rätt att få en militärbegravning, om inte de anhöriga önskar annat. Därför är det också viktigt att faktiskt våga prata om döden med sina nära och kära för att man tillsammans kan komma överens om hur begravningen ska till. Ibland vill en militär hedras med militärbegravning och ibland bara begravas i tystnad omgiven av sina närmaste. Oavsett vilken typ av begravning man än väljer finns en hel del saker som man dock inte undkommer vid planeringen och det är bland annat att man ska köpa rätt typ av gravsten till rätt pris, vilket man enklast hittar genom att snabbt googla just ”gravstenar priser”, man ska välja kista eller urna och man ska planera vilka psalmer som ska sjungas under ceremonin. Till exempel är det enligt Sveriges Radio fler och fler som väljer urna framför kista och ett nytt gravsätt börjar bli populärt och det kallas askgrav plats vilket innebär att skötseln av graven helt och hållet överlåts på kyrkogårdspersonalen, och det är också något man bör ställa sig till. Men som tur är finns Svenska Kyrkans hemsida där svar på det mesta rörande begravningar går att hitta och om vad man ska tänka extra på, så den kan alltid vara bra att kontrollera – speciellt om man som militär ska planera sin egen begravning.