Det är enkelt att försvinna in i olika världar som filmerna erbjuder och sedan dra paralleller till vår riktiga värld. För hur vore det egentligen om vi levde i Panem?

7039049-woman-with-red-hair-draws-her-bowPanem är den nation som man får ta del av i både böckerna och filmerna Hunger Games. En värld som är otroligt dystopisk och som får många som tar del av den världen att rysa till. För tänk om det vore så att det fanns ett otroligt rikt land och sedan fick andra länder tävla mot varandra in i döden för att tillgodose de behov som det rika landet har. Ja, ser man det på detta sätt är det inte så himla långt från dagens sanning om hur vår värld ser ut, tragiskt nog. Men självklart är filmens värld mycket sorgligare. Där har konsumtion stigit dem åt huvudet och det är dekadens och förfall. En ekonomisk stimulans är bra, vilket vi även skrivit om, men till vilket pris? Hur långt är vi villiga att gå för att öka vår komfort och vår levnadsstandard? Är vi villiga att kliva över andra länders välbefinnande och vad gör vi med vårt samvete?

Dra lärdom från filmer

Vad som är otroligt bra med filmer är att man kan få många bra lärdomar av dem och försöka se världen på ett lite mer sunt sätt. Ta bara filmen Avatar exempelvis. Hur många fick inte gråten i halsgropen när an fick följa med på redan för att se hur Avatarenas värld bara brann upp för att människorna ville åt deras energi? Här är det viktigt att var och en tar sitt ansvar och ser till så vi för världen framåt, för visst vill vi väl inte leva i en värld där vi utser unga att kriga mot varandra för nöjes skull?