Civilplikten är under ständig debatt. Även de som inte är särskilt förtjusta i tanken på en militär värnplikt tycker att någon form av annan samhällsplikt borde införas.

Man kan dock fråga sig hur långt denna plikt är från att existera i praktiken. Den utförs då under något annorlunda former, nämligen som lönearbete. När debattörer argumenterar för någon form av civilplikt brukar de lyfta fram barn- och äldreomsorgen. Så här skrev exempelvis några debattörer på Göteborgspostens debattsida i april 2010:

Under ett valår när politikerna försöker övertrumfa varandra i frågor om vård-skola-omsorg, samt om integration, innanför- och utanförskap kommer här ett blocköverskridande förslag för det gemensammas bästa: skapa en organisation som handlägger en allmän samhällstjänst för alla och som på så sätt bidrar till medborgerlig integration och möten samt fördjupad välfärd. Ett slags allmän värnplikt – en plikt för alla kvinnor och män i vårt land – för att värna samhällets gemensamma bästa och skapa mötesplatser.

Det är just detta som många unga gör, för att spara ihop till sin planerade Asienresa eller helt enkelt för att de inte vet vad de ska göra när de gått ut gymnasiet: de arbetar på förskola, fritidshem eller i hemtjänsten. En del tar också hand om handikappade på gruppboenden. Sedan RUT-avdraget infördes går det dessutom att få billig städhjälp, vilket har gjort att hemtjänstpersonal på de flesta håll ägnar mindre tid åt städning och mer tid åt omsorgsarbete.

Detta leder till att många redan idag möter människor ur andra generationer, från andra samhällsklasser och andra kulturer, vilket på många sätt berikar samhället och faktiskt fungerar som en sorts ersättning för den avskaffade värnplikten.