Det finns många sätt att visa civilkurage på. Det kan vara allt från att avbryta ett slagsmål på gatan till att ta ansvar för att en person med dålig syn kommer över gatan oskadd.

Men det är många bäckar små som är det viktigaste här – vem som helst kan hojta ”sluta” till några som bråkar, men att faktiskt visa sin ståndpunkt konsekvent och på varierade sätt är vad som gör långsiktig skillnad. Ett exempel är att bära kläder med viktiga budskap, eller att placera dekaler på bilen som visar var man står i en fråga. Exempelvis har alla partipolitiska grupper bildekaler (nästan) och många föreningar och klubbar kan erbjuda detsamma.

Sedan finns det förstås mängder av mer allmängiltiga budskap i stil med hur man ska uppföra sig mot varandra.
Det är i det upprepade lilla som man gör skillnaden snarare än i de plötsliga och tillfälliga tillkännagivandena.