Civilplikt kan komma i många olika former. Att ta ansvar för sin säkerhet är också en form av civilplikt, precis som att ta ansvar för ens familjs personliga säkerhet. Det här kan man göra på flera olika sätt, men ett av de bästa är att ha ett inbrottslarm. Genom att ha ett larm installerat ökar man säkerheten för sina barn och älskade betydligt. Även om risken för inbrott generellt sätt är liten, är det ändå allvarligt när det väl äger rum, särskilt om någon faktiskt befinner sig i huset vid tillfället.

Om alla tar ansvar för att vara rädd om sina egna hus och familjer kan man avlasta samhället från det ansvaret till viss del, med betoning på viss. Det är fortfarande givetvis avgörande att man är trygg som invånare i ett land – och det är statens ansvar!