Vi lever i en tid då det kan verka som det mesta ska rapporteras eller återberättas, oavsett vad det kan vara för något. Men så är det egentligen inte. I själva verket finns det otroligt många områden, där det är av yttersta vikt att människor inte för vidare saker som de har hört, sett, eller på annat sätt bevittnat. Att tiga är guld, eller som det heter på norska: taushet er gull.

Inom militären är detta extra viktigt. Det är därför Bradley Manning, den amerikanske militär som försåg Wikileaks med dokument från det amerikanska försvarshögkvarteret, har straffats så hårt, trots att han ännu inte har ställts inför rätta. Dels anses han ha begått ett brott mot rikets säkerhet, men han har även brutit mot den militära tystnadsplikten, eller sekretessklassificeringen som den också kallas. De dokument han förde ut hade stämplar som Confidential, Secret, Restricted eller Top Secret.

Inom den svenska militären gäller Försvarets författningssamling, som har följande föreskrifter för uppgifter och handlingen som sekretesstämplats:

  • Sekretessmarkeringen på en allmän handling ska vara rektangulär till formen.
  • När en handling som belagts med sekretess inte är under uppsikt av någon ska den vara inlåst. Det är tillåtet att förvara handlingar på annat sätt om lika stor grad av sekretess och säkerhet kan garanteras.
  • Uppgifter som sekretessklassats får bara användas av den som bedöms som pålitlig ur säkerhetssynpunkt, har de nödvändiga kunskaperna om hur uppgifterna ska skyddas, och som i sitt arbete behöver uppgifterna, samt är verksam på det område där uppgifterna förekommer.
  • Handlingar som skickas utomlands, eller från utlandet till Sverige, ska skickas med Utrikesdepartementets kurirtjänst.
  • IT-system som används för att behandla sekretessbelagda uppgifter ska godkännas innan de tas i bruk.
  • Anbudsgivare och leverantörer ska bedömas ur sekretessynpunkt innan de tillåts att arbeta med sekretessklassade uppgifter.
  • När en sekretessklassificerad handling förstörs får resterna inte vara bredare än 2,5 mm, och max 30 mm långa, eller, om de är kvadratiska, 4 x 4 mm.