Runt om i världen förändras värnplikten på olika sätt. I Norge talar man om att införa allmän värnplikt även för kvinnor. Idag är det endast Israel och Eritrea som har detta. I Israel är däremot en annan grupp undantagna från värnplikten. Även i Burma diskuteras att införa allmän värnplikt för både män och kvinnor, och i Sverige har värnplikten nyligen avskaffats. Livet på luckan finns dock kvar.

Argumentet för allmän värnplikt även i Norge är att försvaret idag handlar om så mycket mer än enbart fysisk styrka och uthållighet. Försvarsminister Espen Barth Eide nämner själv följande:

  • teknik
  • systemtänkande
  • strategi

Dessa tre egenskaper återfinns hos kvinnor i lika hög utsträckning som hos män, och därför ser försvarsminister Barth Eide inga hinder för att inkludera även kvinnor i värnplikten.

Klagomuren

Israel

I Israel har man, som redan nämnts, länge tillämpat en allmän, tvåårig värnplikt för både män och kvinnor. Denna värnplikt har dock inte varit helt allmän, eftersom ultraortodoxa har varit undantagna. När staten Israel grundades trodde de styrande att denna religiösa minoritet, som framför allt ägnar sig åt att studera judendomens heliga skrifter, var en anakronism som snart skulle försvinna. Att de undantogs från värnplikten och gavs vissa speciella rättigheter ansågs därför inte vara ett stort problem. Men med tiden har denna grupp växt, eftersom deras födelsetal är betydligt större än för det israeliska samhället i stort. Därför vill man nu inkorporera denna grupp mer i det israeliska samhället, där militärtjänsten är en viktig del.

Sverige

I Sverige har vi inte längre någon värnplikt, utan numera endast en yrkesarmé. Däremot kommer frågan om att införa någon form av civilplikt upp med jämna mellanrum. Vissa debattörer hävdar att det skulle skapa en större känsla samhörighet i samhället när människor från olika delar av samhället möts och samarbetar.

Slutligen bör man kanske säga att även om lumpen försvinner så är det klassiska livet på luckan, som skildrats i många filmer och böcker, någorlunda intakt. Visst har vissa saker förändrats sedan 91:an Karlssons tid, men det mesta är sig likt. Det klassiska kortspelet har i viss mån ersatts av online casino, och dagens militärkläder är gjorda i andra material än de klassiska, men annars är det inte mycket som skiljer.