Välgörenhet har alltid varit ett populärt och smidigt sätt att ge sitt bidrag till tredje världen. Bidragen som ges kan beror helt på vilken typ av välgörenhet det handlar om, men det mest populära och smidigaste sättet är att skicka pengar till diverse organisationer. Sen är det helt upp till dig själv vilken organisation man sätter mest värde på och tror kommer att ta hand om dina pengar på rätt sätt.

I dag så finns det många olika typer av hjälporganisationer, i form av ideella föreningar. Det är alltså alltid frivilligt att delta, men de flesta är alltid väldigt engagerade. Dessa brukar kallas för volontärer, och de brukar tycka att det är en plikt att hjälpa sina medmänniskor.

Förr i tiden så brukade detta fenomen kallats för allmosor. Då hade det dock en mer negativ klang, till skillnad från i dag då så kallad ”charity” är ett väldigt vanligt fenomen. I USA har detta blivit mycket vanligt bland de välbärgade, och det är ofta som olika charity events hålls. De fungerar som en typ av insamling där man ofta auktionerar ut saker eller upplevelser, och därefter så går pengarna till en särskild välgörenhet.

Tyvärr så har det varit många fall genom åren då hjälporganisationer inte har använt pengarna på rätt sätt, utan istället stoppat ner dem i sin egen ficka. Ett givetvis skandalöst beteende, då de flesta som skänker pengar till biståndsorganisationer tar för givet att pengarna går till de som är i nöd.